Žene i đakonat

Radi se o istinskoj integraciji i o temeljitoj reviziji antropološke i ekleziološke paradigme, kako bismo na dublji način bili Božji narod, zajedništvo karizmi i službi koje Duh nastavlja nadahnjivati i odobravati od prvog časa, a što ovaj put postaje vapaj, te zahtjeva hrabrost u razlučivanju i povjerenje u poduzimanje konkretnih koraka. Borimo se da ne ostane sve na znanstvenim raspravama zatvorenim u starim mješinama koje sprečavaju da novo vino postane slavlje života, služenja i oslobođenja.

Biskupe Mate, hvala!

Katolički nauk se ne može čuvati pasivnim prenošenjem kao neki skup riječi za koje se nitko ne pita što znače i kako se mogu shvaćati u pluralnoj stvarnosti suvremenog života. Istina može izdržati svako pitanje, jer pitanja ne mogu dokinuti istinu. Suprotna mišljenja sa svojim argumentacijama ne mogu štetiti istini koja se brani snagom same istine. Da smo još daleko od tog i takvog gledanja, govore mnogi pokazatelji.