Novi generalni tajnik HBK je Krunoslav Novak s HKS-a

Članovi Hrvatske biskupske konferencije održali su izvanredno zasjedanje 15. rujna u Duhovnom centru Oaza sv. Marije Krucifikse – Službenice Milosrđa u Splitu na kojem su za novog generalnog tajnika HBK izabrali svećenika Varaždinske biskupije, docenta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i zamjenika pročelnika Odjela za komunikologiju istoga sveučilišta dr. Krunoslava Novaka.

Krunoslav Novak iz župe Selnica, rođen je u Čakovcu 1974. godine. Nakon završenog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, 1999. zaređen je za svećenika Varaždinske biskupije, nakon čega je imenovan župnim vikarom u župi Nedelišće, a 2000. upraviteljem župe Kneginec. U jesen 2002. u Rimu na Papinskom salezijanskom sveučilištu upisuje postdiplomski studij s područja znanosti društvene komunikacije, gdje 2005. postiže magisterij na temu Lik suvremenog sveca u interpretaciji produkcijske kuće LuxVide. Nakon položenog magisterija vratio se u Varaždinsku biskupiju, u kojoj formira i vodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije do 2008. godine. Odredbom tadašnjeg varaždinskoga biskupa Josipa Mrzljaka ponovno odlazi u Rim te na istom sveučilištu upisuje doktorski studij na Fakultetu znanosti društvene komunikacije. Tijekom studija u Rimu boravio je u zavodu sv. Jeronima. Doktorsku disertaciju, naslovljenu Identita religiosa dei giovani. Comunicazione massmediale e interpersonale quali fattori di influenza nella costruzione di identita. Una ricerca sui giovani nella diocesi di Varaždin in Croazia. (Religiozni identitet mladih. Medijska i interpersonalna komunikacija kao čimbenici koji utječu na izgradnju identiteta. Istraživanje o mladima Varaždinske biskupije u Hrvatskoj), izradio je pod vodstvom mentora prof. Franca Levera i prof. Alessandre Rimano

Docent je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i zamjenik pročelnika Odjela za komunikologiju istoga sveučilišta.

Fratellanza umana (15.09.2020.)

Volite Crkvu i želite dijalog u njoj? Dijalog za dobro svih.

Autorski sadržaji i prijevodi na Fratellanza umana vlasništvo su stranice i autora. Isti se mogu slobodno prenositi na druge medije samo ako su autori potpisani i pored njihova imena vidljivo stoji Fratellanza umana s linkom na originalni tekst.

https://www.facebook.com/fratellanzaumana