Obavijest o Tomislavu Vlašiću, bivšem duhovnom ocu vidioca iz Međugorja

Godinama je bio na strani šestero djece koja su od 1981. počela izvještavati da svaki dan viđaju Gospu. Vlašić je 2009. godine otpušten iz svećeničke službe nakon optužbi za “širenje sumnjive doktrine, manipulacije savješću, sumnjiv misticizam, neposluh legitimno uspostavljenim redovima i djela contra sextum“. Sada Kongregacija za nauk vjere izriče novi dekret.

Vlašić je postao poznat po tome što je bio duhovni otac šestero djece koja su od 1981. godine počela tvrditi da im se u Međugorju svakodnevno ukazuje Gospa. Službu svećenika obnašao je do 2009. godine. Dekret o “proglasu kazne izopćenja” u koju je “upao” priopćen je medijima danas 23. listopada iz biskupije Brescia s obzirom na to da je Vlašić “posljednjih godina u biskupiji Brescia i na drugim mjestima – stoji u bilješci – nastavio provoditi aktivnosti apostolata s pojedincima i skupinama, kako putem konferencija, tako i putem informacijske tehnologije”.

Priopćenje biskupije Brescia prevodimo u cijelosti (ispod ankete):

Prot. Br. 34.20

PRIOPĆENJE ZA TISAK

Predmet: Obavijest o gosp. Tomislavu Vlašiću

Dana 22. srpnja 2020., Kongregacija za nauk vjere službeno je priopćila biskupu Brescie da je 15. srpnja 2020. ista Kongregacija izdala proglašavajući DEKRET o gospodinu Tomislavu Vlašiću.
Dekretom je proglašeno da je gosp. Vlašić upao u kaznu izopćenja spomenutu u kan. 1331. §§1-2 Zakonika kanonskoga prava. Ova teška kanonska kaznena odredba nametnuta mu je zbog činjenice da, nažalost, tijekom ovih godina, gosp. Vlašić nikada nije poštovao zabrane koje su mu izrečene kanonskom kaznenom zapovijeđu koju mu je odredila ista Kongregacija u ožujku 2009. godine pod prijetnjom izopćenja rezervirane Svetoj Stolici.

On je svih ovih godina u biskupiji Brescia i na drugim mjestima nastavio provoditi aktivnosti apostolata s pojedincima i skupinama, kako putem konferencija, tako i putem informacijske tehnologije; nastavio se predstavljati kao redovnik i svećenik Katoličke crkve, simulirajući nevaljano slavljenje sakramenata; nastavio izazivati ozbiljnu sablazan među vjernicima, provodeći aktivnosti koje ozbiljno štete crkvenom zajedništvu i posluhu crkvenoj vlasti (usp. Priopćenje vjernicima Biskupije Brescia od 17. siječnja 2020., prot. br. 41/20).

Zbog gore navedene kazne izopćenja, gosp. Vlašiću je zabranjeno na bilo koji način sudjelovati kao služitelju u slavlju euharistije ili bilo kojoj drugoj javnoj bogoštovnoj svečanosti, slaviti sakramente ili sakramentale i primati sakramente, obavljati dužnosti, službe, zadaće na bilo kojim crkvenim položajima ili vršiti dužnosti upravljanja. U slučaju da gosp. Vlašić namjerava sudjelovati u slavlju euharistije ili u bilo kojem činu javnog bogoslužja, on se mora s istoga udaljiti ili se pak liturgijsko bogoslužje mora prekinuti, osim ako se ne pojavi ozbiljan uzrok zbog kojega to nije moguće učiniti.
Uzimajući u obzir naputke primljene od Svete Stolice, biskup Brescije će obavijestiti zainteresiranu stranku o gore navedenoj odluci, uredno obavještavajući biskupe C.E.I. [Biskupska Konferencija Italije, op. prev.] i drugih zainteresiranih Ordinarija iz netalijanskih biskupija, iz kojih dolaze vjernici koji slijede gosp. Vlašića.

Zahvaljujući na pozornosti, upućujem srdačne pozdrave.

Don Adriano Bianchi
Upravitelj ureda za Komunikacije
U Bresci, 23. listopada 2020.

Fratellanza umana (23.10.2020.)

Volite Crkvu i želite dijalog u njoj? Dijalog za dobro svih.

Autorski sadržaji i prijevodi na Fratellanza umana vlasništvo su stranice i autora. Isti se mogu slobodno prenositi na druge medije samo ako su autori potpisani i pored njihova imena vidljivo stoji Fratellanza umana s linkom na originalni tekst.

https://www.facebook.com/fratellanzaumana