Danas je obljetnica smrti biskupa Srećka Badurine za kojega bi trebalo pokrenuti postupak beatifikacije

Bio je to čovjek prirodnog nenamještenog ponašanja, hrabar u naviještanju Evanđelja i dosljedan u njegovoj primjeni, čovjek dijaloga, ekumenski otvoren i bratski bliz. Crkvi treba više ovakvih autentičnih i nenamještenih pastira, a vrijedilo bi i pokrenuti proces za njegovu beatifikaciju. Ima li HBK za to hrabrosti?

Otvoreno pismo Goranki Vrus-Murtić

Don Branko Sbutega, Otvoreno pismo Goranki Vrus-Murtić: “Ali, pravo reci, zar nije ovo pretužno. Čemu? U ime koga? Duboko se stidim i ispred Tebe i ispred sebe. Krivo misliš ako ovo povezuješ po bilo čemu i u bilo čemu s Crkvom. Ovdje su ljudske naravi u pitanju, a časti mi i neki principi. Ni Ti ni ja nismo tu da ih rušimo, nego branimo i uspostavljamo”.

Magdalena Pereš-Vuksanović – Bosanska djevojka između katoličke hagiografije i balkanskog ženskog transvestizma

Magdalena Pereš-Vuksanović. Bosanska djevojka između katoličke hagiografije i balkanskog ženskog transvestizma. Njen život opisan je u biografiji u 17. stoljeću, temeljenoj na njezinome svjedočanstvu, i predstavlja jedinstveni primjerak ženske biografije čitave jugoistočne Europe pod osmanskom vlašću u tome razdoblju.

U vodenici – Ivo Andrić

Ono je, kažu, bio jednom neki mlinar mimo ostale i tvrdo odlučio da ne gubi duše i da ne krade od ujma i ne vara na dari. I da bi se što bolje sjećao Boga i duše, objesio u mlinu jedno raspelo. Pa, ha mu ruka pođe dublje u tuđi arar, ili kantar pritegne na njegovu stranu, on pogleda u razapetog Isuskrsta i vrati odmah onu pregršt brašna natrag. Tako danas, tako sutra, moj ti mlinar sve siromašniji i siromašniji. Djeca gola, kuća prazna, i još navalili i vjerovnici. Kad je vidio da će pasti sasvim na tanke grane sa svoga poštenja, a mlinar ti ode u vodenicu, okrene se raspelu i kaže: “Oprosti mi, lijepi moj Isuse, ali ovako dalje ne može. U ovoj vodenici nema mjesta za nas obojicu; jedan od nas dvojice mora napolje.”