Magdalena Pereš-Vuksanović – Bosanska djevojka između katoličke hagiografije i balkanskog ženskog transvestizma

Magdalena Pereš-Vuksanović. Bosanska djevojka između katoličke hagiografije i balkanskog ženskog transvestizma. Njen život opisan je u biografiji u 17. stoljeću, temeljenoj na njezinome svjedočanstvu, i predstavlja jedinstveni primjerak ženske biografije čitave jugoistočne Europe pod osmanskom vlašću u tome razdoblju.