Emma Morosini i njena hodočašća od 37 tisuća kilometara: “Sigurna sam da i ludi idu u Nebo”

Umrla je Emma Morosini. Bila je medicinska sestra, cijeli život je brinula za druge, nebrojeno puta volontirala. Kao umirovljenica hodočasti svetištima svijeta, propješačivši – s nesebičnim nakanama za osobe u različitim potrebama – više od 37 tisuća kilometara.