Emma Morosini i njena hodočašća od 37 tisuća kilometara: “Sigurna sam da i ludi idu u Nebo”

Umrla je Emma Morosini. Bila je medicinska sestra, cijeli život je brinula za druge, nebrojeno puta volontirala. Kao umirovljenica hodočasti svetištima svijeta, propješačivši – s nesebičnim nakanama za osobe u različitim potrebama – više od 37 tisuća kilometara.

François Varillon: Toplina i odmjerenost vjerovanja Crkve 

F. Varillon: “Vjerovanje” je izuzetno odmjereno. I mi bismo također trebali biti vrlo odmjereni kada govorimo o Mariji. Pretjerivanje i neodmjerenost riječi u konačnici uvijek vode do umanjivanja onoga što želimo veličati. Toplina i odmjerenost: u tome je sva dubina života Crkve. Odmjerenost ne isključuje toplinu.