Papa prihvatio ostavku kardinala Becciua, čak i od kardinalskih prava

Kardinal Giovanni Angelo Becciu, dosadašnji prefekt Kongregacije za kauze svetaca, dao je ostavku na sve svoje funkcije, uključujući i prava koja proizlaze iz kardinalata. Vatikanski tiskovni ured objavio je to u četvrtak navečer. Prema izvješću, papa Franjo je prihvatio Beccijevu ostavku istoga dana. Ovo je već treća ostavka kardinala u pontifikatu pape Franje.

U traganju izlječenja ima jedan izbor koji, prema evanđelju, ne smije izostati: to je povlašteno opredjeljenje za siromašne

Papa: Odgovor na pandemiju je, stoga, dvojak. S jedne strane, prijeko je potrebno pronaći lijek za mali, ali zastrašujući virus, koji je cijeli svijet bacio na koljena. S druge, pak, strane, moramo izliječiti veliki „virus“ društvene nepravde, nejednakih mogućnosti, marginaliziranosti i nedostatka zaštite najslabijih. U tome dvostrukom odgovoru izlječenja ima jedan izbor koji, prema evanđelju, ne smije izostati: to je povlašteno opredjeljenje za siromašne (usp. apost. pob. Evangelii gaudium [EG], 195).